Lưới võng tổ ong thường

Lưới võng tổ ong thường

Thông tin Lưới võng tổ ong thường:

Mã SP: 1099

Lưới võng 100% Polyester, 2 lp t ong, cán g

Lưới l to, thông thoáng

Lướđẹp, bn

Kích thước : 220 x 240 cm

Hotline: 0976.388.104
vongxepcaocapinox@gmail.com

1.Đặc điểm:


Lưới võng 100% Polyester, 2 lp t ong, cán g


Lưới l to, thông thoáng


Kích thước : 220 x 240 cm


2.Giá bán: 110.000 VNĐ

3.Hình ảnh: